RODO – czyli kilka słów o tym, jak dbamy o dane osobowe, które nam powierzysz

 

Czego dotyczy ten dokument?

Zapewne dotarły już do Ciebie informacje na temat RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest zagwarantowanie każdemu kontroli nad przetwarzaniem jego danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszonymi poniżej informacjami na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

Przetwarzanie danych osobowych w Recruitiva, czyli jak to działa…

 1. W trakcie realizacji procesu rekrutacji przetwarzamy udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu i narodowość, a także odnośniki do Twoich profili w mediach społecznościowych.
 2. Przedmiotem przetwarzania mogą być także inne dane osobowe, które zawrzesz w przesłanym do nas CV, liście motywacyjnym lub innych materiałach.
 3. Celem przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz oraz przekazywanie Ci innych ofert zatrudnienia zgodnych z Twoimi kompetencjami i preferencjami zawartymi w Twoim zgłoszeniu, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty zgłoszenia.
 4. Udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazane naszym klientom, którzy wyrażą zainteresowanie Twoją kandydaturą, w zakresie niezbędnym do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług, skontaktowałeś się z nami i przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę zamieszczone na naszej stronie www lub w serwisach naszych partnerów.

W momencie powierzenia nam swoich danych, poprosiliśmy Cię o udzielanie nam zgody na ich przetwarzanie, by zaproponować Ci możliwość pracy w firmach naszych klientów-pracodawców, dopasowując propozycje pracy do Twoich preferencji, kompetencji i oczekiwań.

Staramy się ograniczyć ilość przetwarzanych danych osobowych do minimum, które jest niezbędne do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w sposób dający możliwość jak najlepszego wzajemnego dopasowania kandydata i pracodawcy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane przez Recruitiva Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław, która pełni rolę tzw. Administratora danych osobowych. W sprawach związanych z administrowaniem Twoimi danymi osobowymi, możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem: ado@recruitiva.com, a my w możliwie krótkim czasie odpowiemy na Twoje pytania.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Gdy złożysz aplikację w konkretnym procesie rekrutacyjnym i wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, będziemy je przetwarzać na potrzeby realizacji tego procesu. W tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami, pamiętając o tym, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem
 2. Przetwarzając Twoje dane, stworzymy w naszym systemie informatycznym Twój profilu zawodowy w celu łatwiejszego dopasowania posiadanych przez nas ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze dla Ciebie odpowiednich ofert pracy i zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a potencjalnym pracodawcą.
 3. Co jakiś czas przypomnimy Ci o możliwości aktualizacji Twoich danych w celu zapewnienia dostępu do aktualnych ofert pracy. Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane kandydatów.
 4. Przetwarzamy Twoje dane również w celach statystycznych, archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez nas swoich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Recruitiva. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania usług i uzyskanie z tego tytułu należnego nam wynagrodzenia. Twoje dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile takie udostępnienie nie będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Zapewniamy Cię, że przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, dla jakich zostały one nam udostępnione i nie będziemy ich przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Czy masz obowiązek udostępnienia nam Twoich danych osobowych? 

Od Twojej decyzji zależy to, czy i jakie dane nam udostępniasz. Przesyłane nam dokumenty rekrutacyjne (np. CV) zawierają najczęściej takie dane, jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu i narodowość, czy  odnośniki do profili w mediach społecznościowych kandydata.

Zestaw danych niezbędnych do przeprowadzani procesu rekrutacji zależy od oczekiwań naszych klientów, z którymi wspólnie dbamy o to, by nie przetwarzać nadmiernej ilości danych. Niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzania danego procesu rekrutacyjnego może skutkować brakiem możliwości aplikowania na wybraną ofertę pracy, o czym niezwłocznie Cię poinformujemy.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom, w sporadycznych przypadkach udostępniamy je również udostępniać podmiotom działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi hostingowe), tzw. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi cel, zakres i okres czasu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowy, przetwarzamy w procesach rekrutacyjnych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie albo przez okres 36 miesięcy od czasu ich ostatniej aktualizacji.

Jeżeli zdecydujesz się na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy mogli je nadal przetwarzać w zakresie niezbędnym do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków Recruitiva oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Recruitiva, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym ramach profilowania. Jeżeli będziemy zamierzali przetwarzać je w sposób zautomatyzowany w przyszłości, najpierw poprosimy Cię o zgodę na takie działanie.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane? 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych poprzez stosowanie zarówno zabezpieczeń technicznych, jak i wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych, których celem jest minimalizacja ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy oraz podejmiemy wszelkie działania zmierzające do minimalizacji ewentualnych negatywnych konsekwencji tego faktu.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw związanych z przekazaniem nam Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji – jeżeli zechcesz dowiedzieć się, jakie konkretnie dane przetwarzamy oraz dokonać ich aktualizacji
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli zażyczysz sobie, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane
 4. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do m.in. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych oraz przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw oraz w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane, skontaktuj się z nami przesyłając wiadomość na adres e-mail: ado@recruitiva.com.

W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać niezwłocznie odpowiedź, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

Dziękujemy za zaufanie

Oddając w Twoje ręce niniejszą POLITYKĘ POUFNOŚCI i PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RECRUITIVA Sp. z o.o., mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna, a udział w prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych pozwoli Ci na zalezienie pracy marzeń. Dziękujemy za zaufanie i w razie pytań dot. przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: ado@recruitiva.com.